Maliye

Maliye

Title Oluşturma Tarihi Tıklamalar
Yenilenebilir Enerjinin Teşvikine Yönelik Uluslararası Kamu Politikaları Üzerine Bir İnceleme 27 Eylül 2017 Tıklamalar: 2268
Dijital Kamusal Mallar (Özay Özpençe) 26 Eylül 2017 Tıklamalar: 2132
Düz Oranlı Vergi - Kaynaklar 12 Temmuz 2012 Tıklamalar: 4670
İkili Vergi Sistemi - Kaynaklar 12 Temmuz 2012 Tıklamalar: 6045
Mali Kural - Kaynaklar 13 Temmuz 2012 Tıklamalar: 6214
Çevre Vergileri - Kaynaklar 18 Temmuz 2012 Tıklamalar: 5295
Cinsiyete duyarlı bütçeleme 08 Eylül 2012 Tıklamalar: 5695
Türkiye'de Deniz Taşımacılığı'na Sağlanan Vergi Teşvikleri Üzerine Bir İnceleme 11 Eylül 2012 Tıklamalar: 3811
Vergi Reformu Kaynaklar 11 Eylül 2012 Tıklamalar: 4333
İnternet üzerinden yapılan satışların vergisel boyutu 04 Ekim 2012 Tıklamalar: 4323
Cumhuriyet’le Yaşıt Bir Çatışmanın Tarihi: Büyük ve Küçük... 19 Ekim 2012 Tıklamalar: 4100
Sosyal Bilimler (Maliye) alanında araştırmada kullanılabilecek adresler 30 Ekim 2012 Tıklamalar: 4202
Bölgesel Kalkınma Ajansları, Teşvikler - Kaynaklar 21 Kasım 2012 Tıklamalar: 5550
Benzin Fiyatının Yüksekliğinde Verginin Payı Üzerine 24 Ocak 2013 Tıklamalar: 4100
Maliye Politikalarında 1980 Sonrasında Yaşanan Değişim: Mali Disiplin ve Mali Kural Uygulamaları 04 Nisan 2013 Tıklamalar: 6216
Türkiye'de Mükellef Sayısı Azlığının Karşılaştırmalı Göstergeleri 16 Eylül 2013 Tıklamalar: 3905
ABD’de Performans Bütçe Yönetimi 21 Kasım 2013 Tıklamalar: 4059
Klasik-Neoklasik İktisat ve Keynesyen İktisat 25 Ocak 2014 Tıklamalar: 5576
İngiltere’de Uygulanan Performans Esaslı Bütçe Sistemi’nin Değerlendirilmesi 02 Şubat 2014 Tıklamalar: 4570
A Pure Theory of Local Expenditures 02 Şubat 2014 Tıklamalar: 4342
Cari Açık Ekonomi Üzerindeki Finansal Baskıyı Artırıyor mu? 10 Şubat 2014 Tıklamalar: 4089
Dünyadaki Ve Türkiye’deki Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri Ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi 19 Mart 2014 Tıklamalar: 5869
Twitter’in Vergilendirilmesi 13 Temmuz 2014 Tıklamalar: 3685
Vergi Yargılamasında Yeni Düzen - İstinaf Yolu (Kaynaklar) 10 Eylül 2014 Tıklamalar: 4936
Neoliberalizmin Krizi ve Kamu Maliyesi 12 Ekim 2014 Tıklamalar: 4550
Fonksiyonel Maliye Politikası - Orhan Şener 28 Ekim 2014 Tıklamalar: 4622
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları - Türkçe Metinler 23 Mart 2015 Tıklamalar: 3374
Vergi Sosyolojisi / Psikolojisi (Makaleler) 08 Haziran 2015 Tıklamalar: 5595
Kamu Ekonomisi - Güneri Akalın (Kitap - Pdf) 13 Ağustos 2015 Tıklamalar: 8695
Enflasyon ve devlet gelirleri - Özhan Uluatam (Kitap - Pdf) 13 Ağustos 2015 Tıklamalar: 4481
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account