Maliye

(Ortalama okuma süresi: 1 - 2 dakika)

Türkiye'de Mükellef Sayısı Azlığının Karşılaştırmalı Göstergeleri

Türkiye’de, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında vergi yükünün gayrisafi hasılaya olan oranının yüksek olmadığı görülür. Örneğin OECD verilerine göre 2010 yılında bu oran İngiltere’de % 28,2, Fransa’da % 26,3 ve İtalya’da % 29,6’dır. OECD üyesi ülkeler açısından az sayıda ülkede bu oran Türkiye’den daha çok düşüktür. Türkiye’de vergi yükü yüksek olmamakla birlikte, kişi başına düşen gelirin düşük olması, vergi yükünün adaletsiz dağılımı ve vergi gelirlerinin daha çok dolaylı vergilerden elde ediliyor olması, vergi ödeyenler ya da vergi sistemine dahil olanlar açısından vergi yükünün fazla olması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Vergi yükü dağılımının adaletsiz olmasının göstergelerinden birisi de vergi mükellefi sayılarına ilişkin göstergelerdir.

devamı >>>

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account