Maliye

(Ortalama okuma süresi: 1 - 2 dakika)

ÖZET
Birçok alanda olduğu gibi performans yönetimi alanında da ABD’de geliştirilen mevzuat
ve sistemler ile planlama uygulamaları çeşitli yollarla birçok ülkeyi etkilemektedir. Bu nedenle
ABD sisteminin özelliklerinin detaylı bir biçimde bilinmesi ve sistemde gerçekleştirilen
değişiklikler ile yeniliklerin takip edilmesi önemlidir.
Bu bağlamda bu çalışma ile program bütçe yapısı ve performans yönetimi alanında
köklü bir geçmişe ve uygulama tecrübesine sahip olan ABD’deki performans esaslı bütçeleme
sistemi ve performans yönetimi çerçevesi detaylı bir biçimde incelenmektedir. Ayrıca, başta
Türkiye olmak üzere bazı ülkelerdeki performans yönetim süreçlerinin Ocak 2011’de yürürlüğe
giren 2010 Hükümet Performans ve Sonuçları Modernizasyon Kanunu’ndan etkileneceği
varsayımıyla bu kanunun getirdiği yenilikler ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Planlama, Performans Yönetimi, Performans Esaslı Bütçeleme,
GPRA, GPRAMA.

 Tam metin

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account