Maliye

(Ortalama okuma süresi: 1 dakika)

Cari Açık Ekonomi Üzerindeki Finansal Baskıyı Artırıyor mu? -  Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖÇER

Sayıştay Dergisi - Temmuz/Eylül 2013 - Sayı 90

ÖZET
Bu çalışmada, cari işlemler açığı ile ekonomi üzerinde oluşan finansal baskı arasındaki
ilişki, Türkiye için 1998:M01-2013:M02 dönemi verileri kullanılarak, Carrion-i-Silvestre vd.
(2009) yapısal kırılmalı birim kök testi ve Toda-Yamamoto (1995) nedensellik analizi yöntemiyle
incelenmiştir. Analiz sonucunda yükselen cari işlemler açığının, ekonomi üzerindeki finansal
baskıyı artırdığı tespit edilmiştir.

pdfMakalenin tam metni

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account