Maliye

(Ortalama okuma süresi: 1 - 2 dakika)

Vergi Sosyolojisi ve Vergi Psikolojisi üzerine makaleler

 

İbn-i Haldun Gözüyle Kamu Maliyesi Yaklaşımı

İbn-i Haldun Sosyolojisinde Asabiyet Bağları, Devlet Ve Kamu Maliyesi

Mükellefin Devlet Ve Toplumla Etkileşimi, Bireysel Normlar Ve Vergi Ahlakı

Sosyo-Kültürel Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi Üniversite Öürencileri Ile Yapılan Anket Çalışması

Toplumsal Bir Olgu Olarak Vergi Ahlakı

Toplumsal Cinsiyet Ile Vergiye Karşı Tepki Arasındaki Ilişki

Türkiye'de Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Türkiye'de Vergi Ahlakının Belirleyicileri

Türkiye'de Vergi Bilinci - İstanbul Araştırması

Türkiye'de Vergiye Uyum - Mülakat Çalışması

Türkiyede_Mukelleflerin_Vergiye_Bakisi

Vergi Ahlakının Teorik Çerçevesi

Vergi Algısı Bir Alan Araştırması Kırklareli Ilinde Yaşayan Insanların Vergi Algısı

Vergi Algısı Ve Vergi Bilinci Üzerine Bir Araştırma

Vergi Bilincini Etkileyen Muhtemel Dışsal Etkenlerin Lojistik Regresyon Analizi Ile Tespiti

Vergi Devletine Kuramsal Yaklaşımlar

Vergi Direncinin Gelişimi

Vergi Hukukunda Peçeleme Kavramının Hukuksal Ve Sosyolojik Analizi

Vergi Kaçırma Eğilimini Etkileyen Faktörler Eskişehir'den Bulgular

Vergi Okuryazarlığı Ve Vergisel Farkındalık Kahramanmaraş Araştırması

Vergi Psikolojisi Ve Vergiye Karşı Mükellef Tepkileri

Vergi Psikolojisinin Temelleri Ve Vergi Ahlakı

Vergilemede Yükümlü Motivasyonu 2

Vergiye Gönüllü Uyum Konusunda Çanakkale Iline Yönelik Amprik Bir Çalışma

Vergiye Karşı Reaksiyon

Makalelere ulaşmak için tıklayın.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account