Maliye

(Ortalama okuma süresi: 1 - 2 dakika)

Uluslararası Vergilendirmede Hibrit Uyumsuzlukları Etkisizleştirme Çabaları

MUSTAFA CEMİL KARA
Daire Başkanı, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı
PROF. DR. ERSAN ÖZ
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı

Günümüzde küreselleşme ile birlikte dünyanın artan entegrasyonu, ülke vergi sistemlerini daha çok karşı karşıya getirmiştir. Ülke sistemlerinin çoğu kez birbiriyle uyuşmaması nedeniyle uluslararası vergi arbitrajı söz konusu olmaktadır. Bu, çokuluslu şirketlerce yapılan sofistike vergi planlamaları ile ülkelerin gelir kayıplarına maruz kaldığı son yıllarda sıcak bir gündemdir. Karlar düşük vergi oranlarına sahip ülkelere aktarılırken gider unsurları yüksek vergi oranlarının bulunduğu ülkelerde toplanmaktadır. Son olarak da ülkeler arasında, popüler bir vergi planlama aracı olarak makale konumuz da olan hibrit uyumsuzluklara son zamanlarda arbitraj amaçlı sıkça başvurulmaya başlanmıştır. Bunda, birbiriyle uyumsuz vergi sistemlerinin varlığı ve aralarındaki koordinasyonsuzluk büyük pay sahibidir. Hibrit uyumsuzlukların kullanılması, ikili karakteri nedeniyle birçok devletin gündeminde olmakla birlikte, mevcut uluslararası mevzuatın artık iş dünyasının ekonomik gerçekleriyle bağdaşmadığı ve yeterli olamadığı ortadadır.

pdfMakale tam metin

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account