Maliye

(Ortalama okuma süresi: 1 - 2 dakika)

Türkiye'de Deniz Taşımacılığı'na Sağlanan Vergi Teşvikleri Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Ali ÇELİKKAYA

(Maliye Dergisi - Sayı 162 - Ocak -Haziran 2012)

 

Özet
Dünya ekonomisindeki büyümeye paralel olarak deniz taşımacılığına olan talep de her geçen gün artmaktadır. Bugün dünya ticaretinin yaklaşık %90’ı deniz yolu ile yapılmaktadır ve deniz yoluyla taşınan yük miktarı yaklaşık 150 milyon dwt’ye ulaşmıştır. Ancak bundan en büyük payı kolay bayrak ülkeleri olarak bilinen ve deniz taşımacılık şirketlerine esnek vergileme rejimleri sunan ülkeler almaktadır. Bu ülkeler ile yaşanan haksız rekabet neticesinde özellikle 1970’lerden itibaren dünya filolarında ciddi kayıplar yaşanmaya başlanmıştır. Bunun üzerine birçok ülke filosunu geri kazanmak ve sermayeyi çekebilmek amacıyla deniz taşımacılık şirketlerine ayrıcalıklı vergileme rejimleri sunmaya başlamıştır. Bunlardan biri de Türkiye’dir. Türkiye özellikle 1990’lı yıllardan itibaren deniz taşımacılığını ciddi anlamda teşvik etmeye başlamış ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak özel vergi ayrıcalıkları getirmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen ülkelerindeki durumu karşılaştırmalı olarak incelemek ve Türkiye için birtakım önerilerde bulunmaktır.

pdfMakaleye erişmek için tıklayın.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account