Maliye

(Ortalama okuma süresi: 2 - 3 dakika)
 1. Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları - Kahraman ARSLAN 
 2. pdfBölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Bir Politika Aracı Olarak Kalkınma Ajansları - Nihat Işık, Duygu Baysal, Onur Ceylan 
 3. AB Uyum Sürecinde Kalkınma Ajansları Ve AB Hibe Projelerinin Bölgesel Kalkınmaya Katkılarının Araştırılması Samsun, Kastamonu Ve Erzurum NUTS II Bölgesi Örneği - Orhan Küçük 
 4. pdfAB’ye Uyum Sürecinde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Sağlanan Vergisel Avantajların Değerlendirilmesi - Ali Çelikkaya 
 5. pdfAvrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Ajansları - Mürteza Hasanoğlu, Ziya Aliyev 
 6. Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Farkların Azaltılmasındaki Rolü Ve Etkililiği Ülke Deneyimlerinin Karşılaştırılması - Seyit Köse, Fatih Onur 
 7. pdfAvrupa’da Bölgeselleştirme Çabalarının Ulusal Ve Bölgesel Kalkınmaya Etkileri Avusturya Ve Macaristan Örnekleri - Hüseyin Koçak 
 8. pdfBölgesel Kalkınmada Kamu Yatırımlarının Rolü Kuramsal Bir Değerlendirme - Meneviş Uzbay Pirili 
 9. pdfTürkiye de Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Bu Ajanslara Yönelik Eleştiriler - Zühal Cankorkmaz 
 10. pdfBölgesel Kalkınma Yaklaşımlarındaki Gelişmeler ve AB Perspektifi Altında Türkiye’nin Bölgesel Politika Analizi - Nihal Kargı 
 11. Bölgesel Politikaların Tarihsel Gelişimi Ve Yeni Bir Model Olarak Kalkınma Ajansları - Battal Yılmaz
 12. pdfVergi Teşviklerinin Ekonomik Etkileri - Ahmet Tekin
 13. pdfAvrupa'da Bölgesel Kalkınma Ajansları - Pınar Özen
 14. pdfKalkınma Ajanslarının Türk Hukuk Sistemindeki Yeri - Ahmet Tamer
 15. Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Ve Türkiye Süreci - Oğuz Sinemillioğlu
 16. pdfAvrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları - REC Türkiye
 17. Türkiye’de İller Ve Bölgelerin Ekonomik Gelişme Düzeyleri Arasındaki Uzun Dönemli İlişkiler - Alattin Kızıltan, Mustafa Ersungur
 18. Türkiye’de Sektörel Yatırım Teşvik Belgeleri İle İstihdam Analizi: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama (1980-2006) - Yusuf Akan, İbrahim Arslan
 19. Vergi Uygulamalarında Bölgesel Kalkınma Hedefleri Ve Bölgesel Mali Teşvikler Açısından Değerlendirilmesi - Niyazi Özker, Mine Biniş
 20. Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri Sivas İli Örneği - Mustafa Gülmez, İlkay Noyan Yalman
 21. pdfYerel Ekonomilerin Yerel Aktörleri Bölgesel Kalkınma Ajansları - Filiz Tutar, Mehmet Demiral 
 22. Ülkemizde Organize Sanayi Bölgelerinin Kuruluşu ve Bu Bölgelerde Uygulanan Taşınmaz Teşvikleri-I - M. Akif Umay, Yaklaşım, Ocak 2013, Sayı:241
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account