Yasal Metinler

Title Oluşturma Tarihi Tıklamalar
Ülkelerin anayasalarını ingilizce olarak görüntüleyin 28 Şubat 2014 Tıklamalar: 3980
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 28 Haziran 2012 Tıklamalar: 5175
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 29 Haziran 2012 Tıklamalar: 10880
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 29 Haziran 2012 Tıklamalar: 4508
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 29 Haziran 2012 Tıklamalar: 5103
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 01 Temmuz 2012 Tıklamalar: 4759
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 01 Temmuz 2012 Tıklamalar: 5354
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 01 Temmuz 2012 Tıklamalar: 5381
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 01 Temmuz 2012 Tıklamalar: 5577
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 02 Temmuz 2012 Tıklamalar: 5440
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account