Yasal Metinler

Title Oluşturma Tarihi Tıklamalar
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 02 Temmuz 2012 Tıklamalar: 5328
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu 02 Temmuz 2012 Tıklamalar: 5829
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 02 Temmuz 2012 Tıklamalar: 5767
1982 Anayasasında Değişiklik Yapan Kanunlar ve diğer metinler 03 Ağustos 2012 Tıklamalar: 3776
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 25 Haziran 2013 Tıklamalar: 3420
Elektronik Arşiv Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 16 Eylül 2013 Tıklamalar: 3548
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı 18 Eylül 2013 Tıklamalar: 3543
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502) 30 Kasım 2013 Tıklamalar: 3762
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa İlişkin Düzenlemeler 03 Şubat 2014 Tıklamalar: 3957
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) 16 Ocak 2016 Tıklamalar: 3216
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account